Avlastning för eldsjälar

- medlemsregister på Internet

ClubOnWeb är ett väl etablerat system som har funnits sedan 1997 och är helt webbaserat. Vi har kunder i både Sverige och Finland, allt från mindre sammanslutningar till stora organisationer med tiotusentals medlemmar. Ungdomsorganisationer har stöd för ansökan till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Med ClubOnWeb kan era eldsjälar ägna mer tid åt att utveckla verksamheten. Administration och byråkrati får mindre utrymme.

  1. Distrikt och föreningar sköter själva sin uppdatering.
  2. Styrelser och funktionärer får rationella hjälpmedel.
  3. Medlemmarna får bättre service.

ClubOnWeb kan enkelt anpassas för olika typer av organisationer genom påbyggbara moduler. Systemet är väl beprövat, driftsäkert och har successivt utvecklats sedan 1997. Kostnaderna är låga och organisationen behöver inte ha någon egen server.